top of page
bewerkt webs

‘’Al meer dan 40 jaar een begrip in de financiële hulpverlening’’

OVER ONS

WAT DOEN WIJ?

Bewindvoering

Bewindvoering is ook wel bekend als beschermingsbewind. Het is erop gericht om de financiële belangen te behartigen voor personen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om dit zelf te kunnen doen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. 
 
Als een onderbewindstelling is aangevraagd geeft u uw financiën uit handen aan een bewindvoerder. U blijft gedurende de periode van onderbewindstelling wel handelingsbekwaam. Dit betekent dat u zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. Beschermingsbewind kan op vrijwillige basis of in opdracht van bijvoorbeeld familieleden of instelling opgelegd worden door de kantonrechter.

Op vastgestelde tijden legt de bewindvoerder verantwoording af aan de kantonrechter over het gevoerde financiële beleid. Ook is er tranparantie naar onze klanten en is het altijd mogelijk inzicht te krijgen in zijn of haar financiën, dit kan bijvoorbeeld al door in te loggen via een inlogcode die de meeste klanten krijgen.


Klik hier voor meer informatie over de procedure. 
Mentorschap
Mentorschap is een manier om iemand te beschermen die niet goed kan beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De rechter kan een mentor aanstellen die de persoonlijke (niet-financiële) zaken van deze persoon regelt.
 

Een mentor heeft onder meer de volgende taken en verplichtingen:

  • regelen van de zorg met zorgverleners en behandelaars.

  • persoonlijk contact onderhouden met de betrokkene, zodat de mentor weet hoe het met de betrokkene gaat.

  • de betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen.

  • in actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.

  • ingrijpen als een situatie niet goed is voor de betrokkene. Bijvoorbeeld als zijn gezondheid achteruit gaat. Of als het de betrokkene niet goed meer lukt om zelfstandig te blijven wonen.

  • verslag doen aan de rechter over het verloop van het mentorschap.

Curatele

Wanneer iemand niet in staat is om zowel persoonlijke als financiële zaken te regelen kan een aanvraag curatele aangevraagd worden bij de kantonrechter. De rechter zal een curator toewijzen als men niet meer in staat is goede keuzes te maken en hiermee zichzelf of andere in gevaar kan brengen.

De curator neemt beslissingen over:

 -financiële zaken;

-verzorging, verpleging, behandeling;

-begeleiding.
 

Wanneer u onder curatele bent gesteld, bent u niet meer handelingsbekwaam. Hierdoor mag u over veel zaken niet meer zelf beslissingen nemen of bepaalde overeenkomsten sluiten. U heeft dan toestemming nodig van uw curator. Uw curator mag bijvoorbeeld ook bepaalde overeenkomsten terugdraaien als hij/zij hiervoor geen toestemming gegeven heeft.

Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. 
Dit kan  bijvoorbeeld door het invullen van het  contactformulier .

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

OVER ONS

Duidelijke afspraken, heldere communicatie & transparantie..

Bewindvoering is mensenwerk. Wij vinden het belangrijk om als bewindvoerder op basis van duidelijke afspraken en heldere communicatie met de cliënt, zijn of haar belangen te behartigen. Het belang van de cliënt staat voorop. Wederzijds respect en vertrouwen is in onze beleving de beste en enige basis voor een succesvolle bewindvoering. Daarom garanderen wij een vaste contactpersoon en een persoonlijke benadering


C & L Adviseurs ondersteunt meerderjarigen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren. Het beschermingsbewind is bedoeld om deze mensen te beschermen en zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van de situatie kunnen maken. Een goede bewindvoerder beheert de inkomsten, zorgt er onder andere voor dat vaste lasten op tijd worden betaald en zorgt ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt.

​Persoonlijk en helder
C & L Adviseurs kiest voor een persoonlijke en betrokken benadering. Naast integriteit staat bij ons een goede en heldere communicatie altijd voorop.
Omdat wij hechten aan heldere communicatie, heeft u als cliënten van C & L Adviseurs altijd een eigen bewindvoerder. Deze bewindvoerder bewaart het overzicht over uw financiële administratie en bezoekt u –in overleg bij u thuis. Zodat u weet waar u aan toe bent. Een bezoek aan ons kantoor is op afspraak mogelijk.
Samenwerking
Samen komen we verder. Daarom zijn we niet alleen zeer betrokken bij u, maar werken we ook nauw samen met andere professionele hulpverleners. Met schuldhulpverleners of maatschappelijker werkers bijvoorbeeld.
 
C & L Adviseurs is volwaardig lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders NBPB hierdoor wordt onze kwaliteit ook extern gewaarborgd.

WAT DOEN WIJ?

WIE ZIJN WIJ?

Mw. Lizette van Grinsven
- Gelissen

Directrice

Beschermingsbewindvoerder 
Curator
Mentor

 

Mw. Shirley Op den Camp

Juriste

Beschermingsbewindvoerder 
Assistent-mentor 

Mw. Laetitia Lagerweij

Assistent-bewindvoerder


 

Mw. Imke van Grinsven

Adjunct directrice
Beschermingsbewindvoerder
Assistent-mentor 


 

Mw. Sandra Roubroeks

Beschermingsbewindvoerder


 

Mw. Jolanda Simons

Assistent-bewindvoerder
Assistent-mentor 

WIE ZIJN WIJ?

DE PROCEDURE

Het eerste contact
Het eerste contact met de bewindvoerder ontstaat door u zelf, door familie of door instellingen waar u contact mee heeft gezocht. Na dit contact volgt een kennismakingsgesprek waarbij het opbouwen van een vertrouwensrelatie centraal staat . Is er een klik, dan volgt een intakegesprek. Het is mogelijk dat het intakegesprek gelijk volgt op het kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek kan op ons kantoor, danwel bij u thuis worden gevoerd.

Het intake gesprek
Bij het intakegesprek met de bewindvoerder worden de intake- en aanvraagformulieren ingevuld, een kopie gemaakt van een geldig paspoort of ID-kaart, dient u een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie mee te nemen en zal naar uw financiele situatie worden gevraagd. Het is mogelijk dat u een eigen bijdrage moet betalen voor instapkosten en bewindvoeringkosten. De kosten zijn vastgelegd en staan vermeld op de beschikking van de rechtbank.
 

De rechtbank
Na het intakegesprek worden de formulieren verstuurd en ontvangt u een uitnodiging van de rechtbank. De datum van de zitting ligt op ongeveer 2 à 3 weken later. U dient in persoon aanwezig te zijn op de zitting, daar zal ook de bewindvoerder zijn. In het gesprek met de kantonrechter wordt u gevraagd wat uw redenen zijn voor de aanvraag meerderjarenbewind.
 

Plan van aanpak
Na het ontvangen van de beschikking begint het "echte werk".  Alle financiele administratie, geopend of niet-geopend, wordt geïnventariseerd. Alle betrokkenen krijgen een verzoek te melden of er achterstanden zijn, de inkomensverstrekkers wordt verzocht het inkomen op een geopende beheerrekening over te maken en er wordt een budgetplan opgesteld door de bewindvoerder. Nadat de situatie duidelijk is, wordt een plan van aanpak besproken met de betrokkene(n). Als de betrokkene(n) instemmen met het plan van aanpak, wordt het document door de betrokkene(n) en de bewindvoerder ondertekend. Het plan wordt uitgevoerd zoals besproken.

Schuldsanering
Het oplossen van schuldproblemen kan op drie manieren:1
1. Met eigen middelen kan 100% van de schulden in drie jaar afgelost worden, er zal geen schuldsanering worden aangevraagd.
2. De schulden zijn te hoog om in drie jaar met eigen middelen op te lossen, dan zal een schuldsanering worden voorbereid via de gemeente en de Kredietbank Nederland.
3. De schulden zijn problematisch, dan zal al dan niet vooraf gegaan door een faillissement, een WSNP-verzoek (Wet Schuldsanering Natuurlijke Persoon) worden gedaan bij de rechtbank. Een WSNP-verzoek zal plaatsvinden na het afwijzen van een   schuldsaneringsregeling via de gemeente en de Kredietbank Nederland.

 

CONTACT

Bereikbaar en toegankelijk
Ons postadres

Postbus 50

6160 AB, GELEEN

info@cenladviseurs.nl \\ Tel: 046 423 05 15

Geopend:

Maandag - Vrijdag     09:00 uur – 17:00 uur

C & L Adviseurs kenmerkt zich door bereikbaarheid en toegankelijkheid. Wij handeren een ruime telefonische bereikbaarheid voor cliënten. Wij zijn in tegenstelling tot concullega's dagelijks gedurende reguliere kantooruren telefonisch bereikbaar voor onze cliënten. En ook kunnen cliënten per mail hun vragen direct aan ons stellen via info@cenladviseurs.nl.

Ons kantoor bezoeken: Dit is op afspraak ook altijd mogelijk.

 

CONTACT

Contactformulier

Bericht ontvangen!

bottom of page